Solida Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuropatwy 23A,
05 – 500 Mysiadło (Polska)

Członkowie reprezentacji:
Prezes zarządu – Jingsheng He
Wiceprezes zarządu – Dan Liu

Rejestracja wpisu:
Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000271430