1. Informacje podstawowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

– administratorem Państwa danych osobowych jest Solida Food Sp. z o.o., ul. Kuropatwy 23A, 05-500 Mysiadło NIP 1231100937, REGON 140824250
– inspektorem ochrony danych w Solida Food Sp. z o.o. jest Pani Michelle He email: michellehe@solidafood.com.pl
– nasze dane kontaktowe są następujące: Solida Food Sp. z o.o., ul. Kuropatwy 23A, 05-500 Mysiadło
– odpowiadamy za bezpieczne wykorzystanie Państwa danych osobowych, zgodnie z umową na sprzedaż produktów spożywczych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


2. Cel i podstawa wykorzystania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy, w trakcie jej trwania oraz przy zakładaniu konta użytkownika, wykorzystujemy w następujących celach:

a) związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

b) związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera

c) Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zgodnie z innymi aktami prawnymi:
Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. potwierdzeń wpłat, przelewów, itp.) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywanie tych danych (podstawa prawna: obowiązek prawny)

d) Terminowe udzielenie odpowiedzi na reklamacje w formie przewidzianej przepisami prawa Marketingu bezpośredniego – w celu prezentacji dostępnej oferty i warunków jej dostawy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

e) Dostosowywanie oferty dla grup docelowych

3. Zakres przetwarzanych danych

Do zawarcia pierwszej umowy sprzedaży (lub kolejnych) na przygotowanie i dostawę zamówienia wymagamy podania przez Państwa danych osobowych (na formularzu zamówienia, w mailu lub telefonicznie) takich jak:
– imię i nazwisko i/lub nazwę firmy
– adres dostawy – w tym także informacje ułatwiające dostawę
– telefon i adres email – elementy niezbędne w celu sprawnego dostarczenia zamówienia, przesłania dodatkowych informacji odnośnie zamówienia.

Jeśli nie podadzą Państwo powyższych danych, to nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy na sprzedaż produktów spożywczych.

Opcjonalnie mogą Państwo podać informację o płci i datę urodzenia. Pozwala nam to precyzyjniej dostosować dla Państwa nowe promocje i oferty.

Dane osobowe przetwarzane są:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy sprzedaży,
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa jeśli zapisali się Państwo na newsletter,

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku, kiedy będą Państwo potrzebowali fakturę, to będziemy prosili o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
Jeśli, za zamówioną usługę zapłacą Państwo za pomocą przelewu bankowego lub innej formy płatności, to od podmiotu obsługującego tą transakcję możemy otrzymać dodatkowe Państwa dane. W tym wypadku zostaną one wykorzystane tylko do identyfikacji płatnika oraz wykonania potwierdzenia płatności w systemach księgowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

– Pliki Cookies

Witryna https://sklep.solidafood.com.pl/pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi PrestaShop, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SolidaFood sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
  
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcje zarządzania plikami cookies są dostępne na stronach:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

4. Przekazywanie Państwa danych
Państwa dane możemy przekazywać

a) Podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
– podwykonawcą wspierającym nas w realizacji Państwa zamówienia
– obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub świadczącym dla nas usługi teleinformatyczne
– podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, podatkowe
b) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
– Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
– Instytucjom płatniczym w celu obsługi płatności i ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz

5. Przysługujące Państwu prawa:

Przysługują Państwu prawa określone w obowiązujących ustawach i aktach Państwa danych. W szczególności mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

a) Poprawienie danych osobowych
b) Dostęp do danych. Uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych oraz uzyskanie kopii tych danych na żądanie.
c) Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie)
d) Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
e) Usunięcie danych (Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.)

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, poprzez przesłanie do nas wniosku na adres kontaktowy, mailem lub telefonicznie na podane przez nas dane kontaktowe.

W przypadku złożenia takiej dyspozycji, będziemy potrzebowali dokonać weryfikacji Państwa tożsamości. Możliwe, że w tym celu będziemy zmuszeni skontaktować się z Państwem i poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

6. Zgłaszanie skarg

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa to mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie poza UE

Państwa dane osobowe, nie będą przetwarzane poza obszarem UE.